Marca’t uns bons objectius

Sabies que la majoria d’empreses fracassen o es senten frustrades perquè no saben marcar-se correctament els seus objectius empresarials?

El problema que ens trobem és que ens marquem uns objectius que són generals com per exemple augmentar les vendes. Altres vegades, ens trobem que no són mesurables, perquè no indiquem en quant volem augmentar aquestes vendes. Moltes vegades ens posem objectius irreals, com podria ser augmentar les ventes un 50% respecte l’any anterior quan no disposem dels recursos productius suficients ni de pressupost pel que suposaria vendre aquests volums, etc.

Tots aquests exemples són molt típics i hem de saber que els objectius empresarials sempre han de sortir després de haver fet l’anàlisi DAFO/TOWS. El motiu de que aquests han de ser posats després de fer aquest anàlisi és perquè aquests es posin en base del moment en el que es troba l’empresa. Dependrà del moment que està vivint el nostre producte (cicle de vida del producte), de si estem en un mercat creixent o decreixent, si som una empresa madura o un startup, etc. Totes aquestes variables ens influenciaran alhora de marcar els nostres objectius.

Un cop ja tenim fet l’anàlisi s’han d’establir els objectius. Aquests sempre han de seguir la norma SMART. Els objectius SMART ens permeten formar unes metes adequades a la realitat en la que es troba l’empresa. Els objectius SMART consisteixen en 5 punts:

  • Spesific – Específic: L’objectiu ha de ser el més detallat possible. S’ha de respondre la pregunta de, què?
  • Mesurable – Mesurable: Perquè sigui clarament un objectiu ha de poder-se mesurar. Per això és important posar-hi números en aquesta definició com: percentatges o quantitats exactes. Es respon la pregunta de, quant?
  • Attainable – Assolible: Els objectius enen que ser assolibles. No podem posar objectius molt alts quan anys anteriors no hem aconseguit ni una quarta part del que estem posant o hi ha la possibilitat de desmotivar l’equip al veure que són impossibles d’aconseguir. Es respon a la pregunta de, com?
  • Relevant – Rellevant: Perquè es pugui considerar un objectiu aquest ha de ser important o tenir una significació en l’empresa. Si aquest no és rellevant no es podrà considerar un objectiu. Es respon la pregunta de per què?
  • Time Based – A temps: És un dels punts més determinants per saber si els objectius que s’han posat es compleixen o no es compleixen. S’ha de posar un temps de sortida i un altre de finalització. Es respon la pregunta de, quan?

Exemples:

“Augmentar les vendes” – Incorrecte: no és específic, ni mesurable, no sabem si es assolible ni tampoc si és real i menys en quan s’han d’aconseguir.

“Augmentar les vendes un 5%” – Incorrecte: no és específic ni tampoc en quan s’ha d’aconseguir.

“Augmentar les vendes del producte X un 5% durant aquest 2019, respecte l’any 2018” – Correcte: és específic, mesurable, deduïm que és assolible i realista (segons la anàlisis previ) i en el temps que s’ha d’aconseguir.

Posar un bon objectiu t’ajudarà a tenir un equip més motivat, tenir millors rendiments empresarials i inclús mesurar millor si aquests s’estan complint. És una de les parts més importants a nivell empresarial, l’establiment dels objectius, pel que s’han de pensar en deteniment i amb molta cura.

Necessites ajuda per analitzar en quina situació es troba la teva empresa o per acabar d’establir els objectius? No dubtis en consultar-nos.

Posted in Emprenedor, Empresa, Màrqueting Estratègic, SMART on Jun 17, 2020

MÀRQUETING TIPS

Vols rebre els nostres Marketing Tips,
novetats i recursos gratuïts?