Què és la user experience?

La UX, o experiència d'usuari, és un aspecte fonamental del disseny i desenvolupament de qualsevol producte digital, ja sigui una aplicació mòbil, un lloc web, un programari, entre d'altres. Segons el lloc web Interaction Design Foundation, la UX es refereix a com els usuaris interactuen amb un producte digital, incloent-hi la facilitat d'ús, l'eficiència i la satisfacció en la utilització d'aquest. D'altra banda, la UX se centra en l'emoció i la connexió que un usuari té amb un producte, a diferència de la interfície d'usuari (UI)** que s'enfoca més en el disseny visual. A més, la UX ha de ser un procés continu de millora basat en la retroalimentació dels usuaris per assolir una experiència satisfactòria i efectiva. La UX es tracta de dissenyar productes digitals centrats en l'usuari i com aquests interactuen i s'hi connecten.


La importància de l'UX

  • Una bona UX pot fidelitzar els usuaris, cosa que és clau per a l'èxit de qualsevol producte digital. Els usuaris estan més disposats a continuar utilitzant productes que els proporcionen una bona experiència, cosa que pot augmentar la seva lleialtat i reduir la taxa d'abandó.

  • La UX pot millorar les vendes: la conversió millora en fer que el procés de compra sigui més senzill i agradable, cosa que pot fomentar la repetició de compra i la recomanació a altres usuaris.

  • Un altre factor és la millora de la reputació, ja que una bona UX pot generar una imatge positiva a la ment de l'usuari i millorar la percepció de la marca.

  • L'accessibilitat també és un aspecte crucial de la UX, que a banda de treballar un producte accessible per a diferents tipus d'usuaris, incloent-hi aquells amb discapacitats, també posa atenció a aquelles persones amb una connexió a Internet lenta o un dispositiu mòbil antic. En millorar l'accessibilitat es pot arribar a més usuaris.

  • La adaptabilitat a diferents dispositius és un altre factor clau de la UX, ja que els usuaris esperen poder accedir i utilitzar un producte digital des de qualsevol dispositiu que vulguin. Una bona UX ha d'assegurar-se que l'experiència de l'usuari sigui consistent i efectiva en diferents dispositius i pantalles, com ordinadors, tablets o mòbils.

  • La complexitat de les webs pot ser un obstacle per a una bona UX, ja que pot generar frustració a l'usuari i reduir-ne la satisfacció. Una bona UX ha de simplificar la navegació i els llocs web o aplicacions complexes, cosa que augmenta la satisfacció de l'usuari.


Diferències entre el disseny d'experiència d'usuari (UX) i el disseny d'interfície d'usuari (UI)

Sovint la UX (User Experience) i la UI (User Interface) es confonen. D'una banda, la UX es refereix a la experiència general de l'usuari en interactuar amb un producte o servei, mentre que la UI (User Interface) es refereix als elements visuals i de disseny o que s'utilitzen per crear la interfície d'usuari. La UX s'enfoca a la satisfacció de l'usuari ia fer que el producte sigui fàcil i agradable d'usar, mentre que la UI s'enfoca a l'aparença visual i com es presenten els elements a la pantalla. A continuació us presentem termes d'UI que us ajudaran a entendre la diferenciació amb la UX:

  • Components informatius: Els components informatius s'enfoquen a proporcionar la informació correcta i en el moment adequat per ajudar l'usuari a comprendre el producte o servei. Alguns elements són: barres de progrés, les notificacions o els quadres de missatge.

  • Breadcrumbs: Els breadcrumbs (migues de pa) es fan servir per ajudar l'usuari a comprendre la seva ubicació al lloc web i com navegar cap enrere. Serveixen per a indicar clarament on es troba una persona en un lloc.

  • Controls d'entrada: Els controls d'entrada fan referència a com interactuen els usuaris amb el producte o servei, com ara els camps d'entrada de text o les opcions de selecció. Alguns exemples són caselles de verificació o llistes desplegables.


Etapes del procés d'UX Design

Les etapes del procés de disseny de UX per a una web són: ideació i definició, investigació, anàlisi, disseny, prova i llançament.

A la ideació i definició és important comprendre en profunditat el producte, la marca i els usuaris per establir una base sòlida per a la resta del procés de disseny. Aquesta fase ha de proporcionar els fonaments abans d'avançar en el desenvolupament, el disseny i la comercialització del teu producte o servei.

A l'etapa de investigació, es recopila informació (qualitativa i quantitativa). Alguns dels mètodes de recerca que s'acostumen a aplicar són investigació d'usuaris, investigació de mercat i proves d'usabilitat.

A l'etapa de disseny, es creen els esbossos i es defineixen els elements visuals i funcionals. Algunes de les tècniques més utilitzades per aconseguir un disseny exitós són: estructures amb fil, arquitectura informacional i microcòpia. A la fase de disseny s'elabora el prototipat, on s'ideen prototips interactius per provar el disseny i les funcionalitats.

A l'etapa de proves o testing, es realitzen proves amb usuaris per recopilar comentaris i fer millores.

Finalment, a l'etapa de llançament, es publica el lloc web i es fa un seguiment per identificar oportunitats de millora contínua.


En conclusió, l'experiència d'usuari (UX) és essencial en el disseny i el desenvolupament de qualsevol producte digital. A més, podeu fidelitzar els usuaris, millorar les vendes, la reputació i l'accessibilitat del producte, així com la seva adaptabilitat a diferents dispositius. Cal tenir en compte que la retroalimentació dels usuaris és crucial en el procés continu de millora de la UX.

Si vols portar el teu servei al següent nivell, contacta'ns aquí per treballar una estratègia de UX i aconseguir els teus objectius.

Posted in Disseny, Estratègia Digital on May 12, 2023

MÀRQUETING TIPS

Vols rebre els nostres Marketing Tips,
novetats i recursos gratuïts?